TUL (Mönster)

Mönsterträning

Mönster/TUL består av grundtekniker, både attack och försvarstekniker, som utförs i en bestämd och logisk ordning. Det finns 24st mönster i Taekwon-Do (+2 grundövningsmönster) och inom färgbälten så lär man sig 1 nytt mönster i varje grad.

Mönsterträningen utvecklar vighet, grace, balans och koordination.

Färgbältesmönster:

– Saju-Jurugi (10:e Gup) – 4 riktnings slag. – Antal steg: 14

Saju-Makgi (10:e Gup) – 4 riktnings block. – Antal steg: 16

Dessa 2 Tillhör ej mönster utan är grundövningar till mönster som man lär sig som nybörjare.

1. Chon-Ji Tul (9:e Gup) – Antal steg: 19

Chon-Ji betyder bokstavligen ”himmel och jord” och det tolkas i orienten som jordens skapelse och början på allt liv. Det är därför som det är det första mönstret som utförs av nybörjare. Mönster består av två liknande delar där den ena delen representerar himlen och den andra jorden.

2. Dan-Gun Tul (8:e Gup) – Antal steg: 21

Dan-Gun tul är namnet efter den helige Dan-Gun, Koreas legendariske grundare år 2333 f.kr.

3. Do-San Tul (7:e Gup) – Antal steg: 24

Do-San är pseudonymen för patrioten Ahn Chang-Ho (1876-1938). De 24 stegen i mönstret representerar hela hans liv som han ägnade åt vidareutbildning och utveckling av Korea och dess självständighets rörelse.

4. Won-Hyo Tul (6:e Gup) – Antal steg: 28

Won-Hyo var den berömde munk som introducerade Buddismen till Silla-dynastin år 686 e.kr.

5. Yul-Gok Tul (5:e Gup) – Antal steg: 38

Yul-Gok är pseudonymen för den store filosofen och läraren Yi I (1536-1584). Han bar smeknamnet ”Confucius av Korea”. De 38 rörelserna i mönstret representerar hans födelseplats på den 38:e bredgraden latitud och diagrammet betyder ”lärd”.

6. Joong-Gun Tul (4:e Gup) – Antal steg: 32

Joong-Gun Tul är namngivet efter patrioten Ahn Joong-Gun som lönnmördade den första japanska general guvernören i Korea, Hiro-Bumi Ito. Han var känd för att ha spelat en betydelsefull roll i den Korea-Japanska sammanslagningen. De 32 rörelserna i mönstret representeras Mr Ahn:s ålder då han avrättades i Lui-Shung fängelset år 1910.

7. Toi-Gye Tul (3:e Gup) – Antal steg: 37

Toi-Ge är det dikterade namnet på en lärd man vid namn Yi Hwang (1500-talet). Han var en auktoritet inom neo-konfucianismen. De 37 rörelserna i mönstret representerar hans födelseplats på den 37:e bredgraden latitud och diagrammet betyder ”lärd”.

8. Hwa-Rang Tu(2:a Gup) – Antal steg: 29

Hwa-Rang betyder ”Ungdomens blomma”, och det var namnet på en militär ungdomsgrupp som levde och verkade under Silla- dynastin under tidigt 600-tal. De 29 rörelserna i mönstret symboliserar den 29:e infanteridivisionen av den koreanska armén, även kallad ”Nävens division”. Det var den divisionen som Gen. Choi-Hong Hi organiserade 1953 och det var där han utvecklade Taekwon-Do:n till sin mognad.

9. Chong_Moo Tul (1:a Gup) – Antal steg: 30

Chong-Moo var namnet som gavs till den stora Admiral Yi Soon-Sin av Lee-dynastin. Det var han som utvecklade det första hel- bepansrade stridsfartyget (Kobukson) 1592, vilket sägs vara föregångaren till dagens u-båtar. Anledningen till att mönstret slutar med en vänster hand attack är att det symboliserar hans tragiska död, utan att han fått chansen att visa sin oerhörda potential p.g.a. att han hämmades av sin lojalitet till kungen.

Svartbältesmönster:

10. Kwan-Gae Tul (1:a Dan) – Antal steg: 39

Mönstret är namngivet efter den berömda Kwang-Gae-Toh-Wang, den 19:e kungen av Koguryo dynastin, som åter erövrade allt förlorat territorium inkluderat större delen av Manchuriet. Diagrammet symboliserar expansion och återerövring av förlorat territorium. De 39 rörelserna representerar de två första siffrorna i årtalet 391 e.kr. Året då han besteg tronen.

11. Po-Eun Tul (1:a Dan) – Antal steg: 36

Po-Eun var pseudonymen för den lojale undersåten Chong-Mong-Chu (1400) som var en berömd poet och vars dikt, ”Jag skulle aldrig tjäna en andra master även om jag korsfästes 100 gånger”, är känd för varje korean. Han var också pionjär inom fysikens värd. Diagrammet symboliserar hans strikta lojalitet till konungen och landet mot slutet av Koryo dynastin.

12. Ge-Baek Tul (1:a Dan) – Antal steg: 44

Mönstret är namngett efter Ge-Baek, en stor general i Baek Je dynastin (660 e.kr). Diagrammet symboliserar hans strikta militäriska disciplin.

13. Eui-Am Tul (2:a Dan) – Antal steg: 45

Eui-Am är pseudonymen för Son Byong Hi, som blev ledare för den Koreanska självständighets rörelsen den 1:a mars 1919. De 45 stegen refererar till hans ålder då han bytte namnet på Dong Hak (Orientens kultur) till Chondo Kyo (Den himmelska vägens religion) år 1905. Diagrammet symboliserar hans okuvliga anda, vilken visade sig genom hans självuppoffring för nationens bästa.

14. Chong-Jang Tul (2:A Dan) – Antal steg: 52

Chong-Jang är pseudonymen given till general Kim Duk Ryang som levde under Lee dynastin på 1500-talet. Mönstret slutar med en vänster hand attack vilket symboliserar hans tragiska död vid 27 års ålder i fängelset, innan han uppnådde full mognad.

15. Juche Tul (2:a Dan) – Antal steg: 45

Juche är en filosofisk idé som säger att människan är master över allt och bestämmer över allting. Med andra ord människan är herre över världen och sitt eget öde. Det sägs att den här idén myntades på Baekdu berget och skall symbolisera andan hos det koreanska folket. Diagrammet symboliserar berget Baekdu.

16. Sam-Il Tul (3:e Dan) – Antal steg: 33

Sam-Il betecknar den historiska dagen då självständighetsrörelsen började och drog över hela landet, den 1:a mars 1919. De 33 rörelserna i mönstret står för de 33 patrioter som planerade hela rörelsen.

17. Yoo-Sin Tul (3:e Dan) – Antal steg: 68

Mönstret är namngett efter general Kim Yoo Sin, en kommenderande general under Silla dynastin. De 68 stegen i mönstret refererar till de två sista siffrorna i årtalet 668 e.kr., året då Korea enades. Redo-ställningen betecknar ett svärd som dras från höger sida istället för vänster. Detta symboliserar Yoo Sin:s misstag att följa sin konungs order att slåss med utländska styrkor mot sitt eget land.

18. Choi-Yong Tul (3:e Dan) – Antal steg: 48

Mönstret är namngivet efter General Choi Yong. Överbefälhavare av de väpnade styrkorna under 1500-talets Koryo dynasti. Choi Yong var mycket respekterad för sin lojalitet, patriotism och medmänsklighet. Han blev avrättad av sina underordnade ledare ledda av Yi Sung Gae, som senare blev den första kungen av Lee dynastin.

19. Yon-Gae Tul (4:e Dan) – Antal steg: 49

Mönstret är namngivet efter en berömd general under Koguryo dynastin, Yon Gae Somoon. De 49 rörelserna i mönstret representerar de två sista siffrorna i årtalet 649 e.kr., året han tvingade Tang dynastin att lämna Korea efter att ha krossat nära 300.000 man av deras trupper vid Ansi Sung.

20. Ul-Ji Tul (4:e Dan) – Antal steg: 42

Mönstret är namngivet efter general Ul-Ji Moon Dok som lyckades försvara Korea mot Tang’s invasions styrka på nära en miljon soldater ledda av Yang Je år 612 e.kr. Ul-Ji anställde sk ”hit and run”, (slå och spring), gerilla taktiker som lyckades desarmera en stor procent av styrkan. Diagrammet symboliserar hans efternamn. De 42 rörelserna representerar författarens (gen. Choi Hong Hi) ålder då han skapade mönstret.

21. Moon-Moo Tul (4:e Dan) – Antal steg: 61

Moon-Mo tul hedrar den 30:e kungen av Silla dynastin. Hans kropp är begravt nära Dae Wang Am (Stora kungars klippa). Enligt hans vilja, placerades hans kropp i havet, ”Där min själ för evigt skall försvara mitt land mot Japanerna”. Det sägs att Sok Gul Am (sten grottan) var byggd att vakta hans grav. Sol Guk Am är ett bra exempel på kulturen inom Silla dynastin. De 61 rörelserna i mönstret symboliserar de två sista siffrorna i årtalet 661 e.kr., Då Moon Mo besteg tronen.

22. So-San Tul (5:e Dan) – Antal steg: 72

So-San är pseudonymen på den store munken Choi Hyong Ung (1520 – 1604) som levde under Lee dynastin. De 72 rörelserna i mönstret refererar till hans ålder då han organiserade en grupp med munk soldater men assistans av sin elev Sa Myung Dang. Munksoldaterna hjälpte till att slå tillbaka de japanska piraterna som inkräktade på större delen av den Koreanska halvön 1592.

23. Se-Jong Tul ( 5:e Dan) – Antal steg: 24

Mönstret är namngivet efter den största av alla Koreanska kungar, Se Jong, som uppfann det Koreanska alfabetet 1443, och var också en erkänd meteorolog. Diagrammet symboliserar Kungen, och de 24 rörelserna representerar de 24 bokstäverna i det Koreanska alfabetet.

24. Tong-Il Tul (6:e Dan) – Antal steg: 56

Tong-Il betecknar upplösningen på sammanslagningen av Korea, som har varit delat sedan 1945. Diagrammet symboliserar det homogena, enade folkslaget.