Träningsavgifter

Åldersgrupp 7-24år / Ålder 25+

Medlemsavgift:       200kr / 200kr

(kalenderår, betalas endast en gång per år)

Träningsavgift:

Dela upp per halvår:

Vårtermin (Jan-Juni):       600kr / 1200kr

Hösttermin (Sept-Dec):   400kr / 800kr

Alternativt helår:

Årsavgift (Jan-Dec):         800kr / 1800kr

När ni tränar i Borås Taekwon-Do klubb ITF är ni försäkrade under träning samt resa till och från träning.

BTK Bankgiro nr: 5247-9151