Om Taekwon-Do

imageszi5sbhw4

Taekwon-Do (TK-D) är en självförsvars konst, grundad och utvecklad i Korea av General Choi Hong Hi 9:e Dan svart bälte. Han utvecklade TK-D inom den Koreanska armén på 40- och 50- talet och den 11:e april 1955 grundades namnet Taekwon-Do officiellt. Under 10 år efter det skickades Generalens senior elever ut i världen för att sprida TK-D till allmänheten och den 22:a Mars 1966 grundades den världsomspännande organisationen International Taekwon-Do Federation (ITF) av Gen. Choi Hong Hi. Idag lärs TK-D ut i över 160 länder till miljontals elever runt om i världen. Efter General Choi Hong Hi:s bortgång 2002 tog Mr Chang Ung över presidentposten i ITF som nu leds av Presiden Master Ri Jong Son som i sin tur efterträdde Mr. Chang Ung.

Denna original TK-D är utvecklad ifrån gamla koreanska och kinesiska stridskonster såsom Taekyon, Dang soo samt även Karate och Kung Fu. Men den skiljer sig ifrån de andra kampkonsterna genom namn, terminologi, tekniker, metoder och filosofi.

Taekwon-Do:s ED

1. Jag skall följa TK-D:s regler

2. Jag skall respektera instruktör och senior elever

3. Jag skall aldrig missbruka TK-D

4. Jag skall bli en förespråkare för frihet och rättvisa

5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Taekwon-Do:s Filosofi:

Den yttersta meningen med TK-D är att eliminera strid genom att avskräcka den starkes förtryck av den svage med en styrka som måste vara grundad på humanitet, rättvisa, moral, vishet och tro, och där igenom hjälpa till att bygga en fredligare värld.

TK-D är konstform som inbegriper sig till ett sätt att tänka och leva, och som speciellt inger en moralisk mognad och styrka att stödja rättvisa.

Varje rörelse inom TK-D är vetenskapligt uträknad med ett speciellt syfte och det är viktigt för eleven att förstå detta syfte för att kunna utföra rörelserna korrekt. En skicklig instruktör kan därigenom få sina elever att inse att framgång är möjlig för ALLA.

Genom kontinuerlig träning och ständig repetition lär man sig tålamod att klara av alla svårigheter och övervinna hinder. Den kolossala kraften man lär sig att utveckla ger ett självförtroende att möta varje motståndare.

Taekwon-Do:s mål (att uppnå):

Artighet

Ärlighet

Uthållighet

Självkontroll

Okuvlig anda

Till slut tränger denna träning in i varje medveten och omedveten handling. Eleven bör lära sig att använda kroppen som ett vapen,

UTAN ATT MISSBRUKA DENNA KUNSKAP!!