Sparring

Sparring utvecklar ödmjukhet, mod, vakenhet, flexibilitet och självkontroll.